Mikroúder pro CNC

RapidMark je mikroúderový nástroj určený pro CNC obráběcí centra. Integrací značení přímo do výrobního cyklu zkrátíte výrobní čas a uspoříte výrobní náklady.

Mikroúder pro CNC

Přednosti integrovaného mikroúderu:

Rychlost

Značení je integrováno do výrobního cyklu, úkony navíc jsou eliminovány.

Kvalita

Karbidový hrot je zárukou rychlého a trvalého značení ve vysoké kvalitě.

Flexibilita

Značit lze ploché, kruhové, konvexní povrchy, či značení po obvodu. Hloubku značení lze snadno upravit regulací tlaku vzduchu.

Spolehlivost

Odpadá riziko prasknutí nástroje či pravidelného ostření jako u gravírovacích nástrojů, opotřebení je velmi mírné.

Princip mikroúderu

Nástroj RAPIDMARK® funguje na principu stlačeného vzduchu. Karbidový hrot na povrchu značeného dílce vytváří sérii bodů. Když jsou tyto body blízko sebe, vzniká značení v podobě souvislé čáry.

Rozsah tvarů, které lze značit, je dán pouze možnostmi programu CNC stroje. O vše se tedy stará váš automat. Značit lze písmena, číslice, loga, obrázky, loga, sériová čísla apod.

Parametry mikroúderu

Nástroj RapidMark je schopen značit rychlostí 3000 mm za minutu. Karbidový hrot umožňuje značení oceli až do tvrdosti 62 HRC, nerezové oceli, hliníku, mosazi, slitin, atd.

Mikroúder jako technologie poskytuje řadu výhod oproti gravírovacím nástrojům. Má velmi nízké nároky na údržbu. Odpadá namáhání značeného materiálu, nedochází totiž k jeho odstraňování.

Mikroúder: další možnosti

Technologie značení mikroúderem je k dispozici i v podobě mikroúderových strojů s vlastní řídící jednotkou.

Máte dotazy?

Jsme tu, abychom vám pomohli nalézt optimální řešení.